top of page
REKISTERISELOSTE

Arokivi Oy

Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/99)10 §:n mukainen rekisteriseloste


Laatimispäivä: 8.5.2018


Rekisterinpitäjä


Nimi: Arokivi Oy
Y-tunnus: 0530499-4
Osoite: Käsityökatu 57, 78210 Varkaus
Puhelin: 040- 187 6088 (vaihde)


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Nimi: Jaakko Arokivi (arokivi@co.inet.fi)
Osoite: Käsityökatu 57, 78210 Varkaus
Sähköposti: arokivi@co.inet.fi


Rekisterin nimi


Arokivi Oy:n asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):


Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
asiakassuhteiden hallinta ja hoitaminen, palveluiden tuottaminen, laskutus, maksujen valvonta, maksujen perintä, markkinointi, asiakassuhteiden ja liiketoiminnankehittäminen sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.


Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin kerätään asiakkaan antamia tietoja, joihin on oikeutettu etu

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

  • perustiedot, kuten syntymäaika/henkilötunnus

  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakas-/sopimusnumero, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, laskutus- ja maksutiedot, perintään liittyvät tiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot ja palvelun keskeyttämistä tai peruuttamista koskeva tieto

  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

  • mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot


Säännönmukaiset tietolähteet


Tietoja kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, Internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja voidaan lisäksi kerätä rekisterinpitäjän omista tietojärjestelmistä, kun rekisteröity käyttää palveluita.

 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen. Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan yksittäisiä tietoja luovuttaa perintätoimistolle.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin teknisen ylläpidon vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Mikäli tallennetuissa tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.


Kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinointi- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu palomuurein ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Järjestelmään on pääsy vain niillä Arokivi Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka työnsä puolesta osallistuvat tietojen käsittelyyn. Kullakin rekisteriä käyttävällä työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.  Palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa.


Arokivi Oy:n yritys- ja yhteisöasiakkaiden rekisteri


Henkilötietolain (523/99)10 §:n mukainen rekisteriseloste Laatimispäivä: 8.5.2018


Rekisterinpitäjä


Nimi: Arokivi Oy
Y-tunnus: 0530499-4
Osoite: Käsityökatu 57, 78210 Varkaus
Puhelin: 040-187 6088 (vaihde)


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Nimi: Jaakko Arokivi
Osoite: Käsityökatu 57, 78210 Varkaus
Sähköposti: arokivi@co.inet.fi


Rekisterin nimi


Arokivi Oy:n yritys- ja yhteisöasiakkaiden hallintajärjestelmä (CRM ja mahdolliset muut markkinointirekisterit)


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)


Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteiden hallinta ja hoitaminen, myynti ja markkinointi, mielipide- ja markkinatutkimus, asiakassuhteiden ja liiketoiminnan kehittäminen sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset


Rekisterin tietosisältö


Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yrityksen yhteyshenkilön tiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, tehtävä ja asema yrityksessä, kontaktihistoria

  • asiakas- ja asiointisuhdetta koskevat tiedot, kuten yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot, asiakaspalautteet, markkinointitilaukset (julkaisut ja tiedotteet), asiakaskyselyiden tulokset, kutsut ja osallistumiset markkinointitapahtumiin​

  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

  • verkkokäyttäytymistiedot

  • mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot


Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille tahoille.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Mikäli tallennetuissa tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.


Kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinointi- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


Rekisterin suojauksen periaatteet


Asiakashallintajärjestelmään ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain ne Arokivi Oy:n henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, jotka työnsä puolesta osallistuvat tietojen käsittelyyn. Kullakin järjestelmää käyttävällä työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteri sijaitsee Arokivi Oy:n palveluntarjoajan palvelimilla. Palvelimet on suojattu tarvittavilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä.

bottom of page